Sphaeropsissterfte 

Veroorzaker

schimmel, Coelomyceten

Wetenschappelijke naam

Sphaeropsis sapinea

Waardplanten 

Den; Pinus nigra ‘laricio’, P. sylvestri. Maar is ook al waargenomen op: Abies, Araucaria, Cedrus, Cupressus, Larix, Picea, Chamaecyparis lawsoniana en Pseudotsuga menziesii.

Herkenning

De schimmel zorgt voor scheutsterfte en bastnecrose, dit is te herkennen aan het bruin worden van de naalden in het onderste deel van de kroon. De eenjarige naalden zijn kleiner dan de gezonde naalden. Met een vergrootglas zijn er op de naalden kleine zwarte vruchtlichaampjes te zien.

Bestrijdingswijze

Het toepassen van bepaalde fungiciden tijdens de periode waarop de jonge twijgen gevoelig zijn voor de schimmel, helpt de kans te verkleinen. Het snoeien van de bomen wanneer deze zijn geinfecteerd door de schimmel wordt afgeraden.

Gevolg

De boom verliest zijn sierwaarde. Als de boom meerdere keren geïnfecteerd raakt, kan dit zorgen voor het afsterven van takken en uiteindelijk zelfs voor het afsterven van de hele boom.

Gevolgen zorgplicht

De boom kan afsterven waardoor er een verhoogde kan op stam en takbreuk ontstaat.

De ziekte komt wereldwijd voor. De schimmel profiteert vooral van warme en droge perioden waarin bomen het moeilijker hebben. In 2003 heeft de ziekte in Duitse steden en bosopstanden massale schade aan loten en kronen veroorzaakt. Bestaande grove en Corsicaanse dennen zijn hierdoor compleet verloren gegaan.

terug