Platanensterfte 

Veroorzaker

Schimmel, Ascomyceten (zakjeszwammen)

Wetenschappelijke naam

Ceratocystis fimbriata f. platani

Waardplanten

Plataan

Herkenning

Plotseling optredende vergeling van bladen en bladverwelking in de zomerperiode, langwerpige, vaak donkerviolet verkleurde schors- en cambiumscheuren en streepvormige, bruine tot violet verkleuringen in het spinthout van afgestorven boomdelen.

NB: Wordt er een plataan aangetroffen die aangetast is door de betreffende schimmel, dan dient dit gelijk gemeld te worden aan de PD (plantenziektenkundige dienst). De melding kan gestuurd worden naar: info@vwa.nl of telefonisch worden doorgegeven via het gratis telefoonnummer (0800) 04 88.

Bestrijdingswijze

Geïnfecteerde bomen verwijderen en verwerken. Zelfs het vrijgekomen zaagsel moet worden behandeld met een middel voordat het opgeruimd wordt. Al het vrijgekomen hout moet worden verbrand.

Gevolg

De schimmel zorgt ervoor dat de boom zichzelf afgrendelt en dus uiteindelijk doodgaat, wat vergelijkbaar is met iepenziekte.

Gevolgen zorgplicht

De boom sterft af en waardoor de kans op stam en takbreuk toeneemt.

De schimmel is na de Tweede Wereldoorlog vanuit de VS naar Italië overgekomen en heeft zich daar snel verspreid. De laatste jaren heeft de schimmel zich door de warme zomers snel verspreid in Frankrijk. De ziekte is nog niet in Nederland geconstateerd, in Frankrijk, Zwitserland, Italië en Spanje is de ziekte al wel actief. De ziekte wordt voornamelijk overgedragen door wortelcontact en snoeiafval. Ook via snoeigereedschappen en machines die in geinfecteerde grond hebben gewerkt, kan de ziekte doorgeven worden.

terug