essenprachtkever 

Veroorzaker

Prachtkevers (Buprestidae)

Wetenschappelijke naam

Agrilus planipennis

Waardplanten

Diverse essoorten

Herkenning

De kever is groenmetallic, 8 tot 14 mm lang en is van mei tot en met juli actief. De kevers leggen hun eitjes in bastspleten, de larven vreten zigzaggende gangen in het cambium. Als de larven verpopt zijn, verlaten ze de boom door een D-vormig gaatje naar buiten te knagen (3 tot 4 mm breed).

Bestrijdingswijze

Aangetaste planten verwijderen en vernietigen.

Gevolg

De larve vreet gangen in het cambium waardoor deze de boom ringt. De boom sterft hierdoor af.

Gevolgen zorgplicht

De boom sterft af, hierdoor ontstaat een verhoogde kans op stam of takbreuk. Wanneer er een boom wordt aangetroffen die aangetast is door de kever, moet deze onmiddellijk geruimd worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Sinds 2002 is de kever in de Verenigde Staten en in Canada actief. Sindsdien zijn daar al 30 miljoen bomen afgestorven. De kever komt oorspronkelijk voor in China, Korea en Japan, maar vormt daar geen probleem omdat de kever daar zijn natuurlijke vijanden heeft. Verspreiding van de kever kan ook plaatsvinden via levend plantmateriaal en houtproducten (stammen, verpakkingsproducten en pallets).

terug