Aziatische boktor 

Veroorzaker

Boktor (Cerambycidae)

Wetenschappelijke naam

Anoplophora chinensis & A. glabripennis

Waardplanten

Diverse loofbomen

Herkenning

De kever wordt ongeveer 2,5 tot 3,5 centimeter lang, en ongeveer een centimeter breed. Bij mannetjes zijn de antennes 2,5 keer de lichaamslengte, bij vrouwtjes 1,5 keer. De kleur is geheel zwart, met op de dekschilden ongeveer twintig zeer onregelmatige vlekken die niet allemaal even groot zijn. Aantastingen zijn het beste te vinden door te letten op de volgende schadebeelden op bomen en struiken.

  • ronde uitvlieggaten (doorsnede 9-15 mm)
  • boormeel/zaagsel aan de voet van bomen of op takken
  • sapstromen (bloedingen) op de bast
  • bastvraat op dunnere takken in de kroon van de boom

NB: Wordt er een aantasting van de Aziatische boktor aangetroffen, dan dient dit meteen gemeld te worden aan de PD  (plantenziektenkundige dienst). De melding kan gestuurd worden naar: info@vwa.nl of telefonisch worden doorgegeven via het gratis telefoonnummer (0800) 04 88.

Bestrijdingswijze

Geinfecteerde planten worden verwijderd en verwerkt, alle (loofhout) beplanting er omheen in een straal van 100 meter moeten ook worden geruimd en vernietigd. Esdoorns moeten binnen een straal van 300 meter verwijderd en vernietigd worden.

Gevolg

Volwassen vrouwtjes knagen een ruimte in de boom uit waar zij hun eitjes kunnen leggen, de larven die hieruit komen knagen vervolgens gangen door de boom. De larven knagen de gehele hersft en winter en komen in het voorjaar uit de boom. Het aantal uitvlieggaten kan oplopen tot een aantal duizend per boom. Hierdoor kan de boom breukgevoelig worden of zelfs afsterven.

Gevolgen zorgplicht

De boom kan door de boorgangen breukgevoelig worden, takken kunnen ook breukgevoelig worden en afbreken. Als er een boom wordt aangetroffen die aangetast is door de kever, moet deze onmiddellijk geruimd worden om verdere verspreiding te voorkomen.

terug