Bestekken 

Wilt u een groenwerk laten uitvoeren door een externe partij? Leg de afspraken dan vast in een bestek. Of het nu gaat om een aanleg- of om onderhoudsbestek, goed inkaderen van het werk is altijd belangrijk.

  • Advies bestek- en aanbestedingsvormen

Frequentiebestek of beeldbestek? Of een mixvorm? Meervoudig of enkelvoudig aanbesteden? Onderhands of openbaar? Wij helpen u met het maken van deze keuzes. Wij betrekken hierbij de technische en juridische mogelijkheden en de kennis en capaciteit van uw organisatie. Wij kunnen trainingen verzorgen om uw mensen te laten werken met deze bestekvormen.

  • Begeleiding aanbestedingsprojecten

In de aanbestedings- en uitvoeringsfase worden communicatie en termijnen belangrijk. Wij kunnen het aanbestedingstraject van u overnemen of een deel ervan. Tijdens de uitvoering kunnen wij directie voeren en toezicht houden. Bent u net overgeschakeld op beeldsystematiek? Dan helpen wij u graag om deze omschakeling soepel te laten verlopen. Wij kunnen uw toezichthouders opleiden, begeleiden of hun werk (gedeeltelijk) overnemen.

  • Opstellen bestekken en bestekramingen

Wij kunnen realisatie- en onderhoudsbestekken opstellen, in de vorm van uw voorkeur. Dit kan een RAW-bestek zijn, maar ook een werkomschrijving in een excelsheet inclusief plantlijst, tekeningen, nota van inlichtingen, bestekraming en veiligheids- en gezondheidsplan. 

terug