Frequentiekaart 

Op basis van de risicoanalyse kan een frequentiekaart worden opgesteld. De risicoanalyse, die per boom een risico aangeeft, wordt gebruikt om per straat of wijk de inspectiefrequentie aan te geven. Natuurlijk blijft ook hier ruimte om individuele bomen een ander inspectiefrequentie toe te kennen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor monumentale bomen.

Op basis van de boomrisicoanalyse helpt onze specialist beheer en bestekken u om snel goed onderbouwde keuzes te maken op boom- en straatniveau. Bij andere organisaties heeft dit al een kostenbesparing opgeleverd. Simpelweg omdat de controlefrequentie op diverse plekken omlaag kon, terwijl op die plekken toch aan de zorgplicht werd voldaan. Om uw keuzes te onderbouwen, maakt onze specialist beleid en beheer een rapportage waarin nut en noodzaak, onderbouwing van keuzes en benodigde budgetten in beeld worden gebracht.

Het beheerplan wordt uitgewerkt tot een meerjarenwerkplan. Dit kan eventueel in de vorm van een OMOP (overeenkomst met open posten) opgesteld worden.

terug