Beheerplan 

Op basis van de boomrisicoanalyse helpt onze specialist beheer en bestekken u om snel goed onderbouwde keuzes te maken op boom- en straatniveau. Bij andere organisaties heeft dit al een kostenbesparing opgeleverd.

Controlefrequentie

Omdat de controlefrequentie op diverse plekken omlaag kon worden kosten bespaard, terwijl op die plekken toch aan de zorgplicht wordt voldaan. Om uw keuzes te onderbouwen, maakt onze specialist beleid en beheer een rapportage waarin nut en noodzaak, onderbouwing van keuzes en benodigde budgetten in beeld worden gebracht.

Het beheerplan wordt uitgewerkt tot een meerjarenwerkplan. Dit kan eventueel in de vorm van een OMOP (overeenkomst met open posten) opgesteld worden.

terug