Afschrijvingsplan groen 

In een afschrijvingsplan brengen wij van al uw groen in beeld wat het kost als u dit tijdig vervangt. De eenheidsprijzen en omlooptijden die u daarbij hanteert, zijn sterk bepalend voor de uitkomst en stellen wij in nauw overleg vast. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de motivering: Waarom zou uw organisatie moeten afschrijven op groen? Dit leggen wij uit door de (vaak verregaande) consequenties van niet vervangen uit te werken. Zo kunt u uw bestuur overtuigen van de noodzaak.  

terug