Burgerparticipatie 

Overal klinkt de roep om burgerparticipatie. Luisteren naar de burger, samen bedenken en samen doen is het credo. Wat kunnen wij daarin betekenen? Heel veel! Cobra is een onafhankelijke partij, maar wel een met heel veel specialistische kennis. En onze adviseurs zijn communicatief sterk: goed in staat om hoogwaardige kennis over te dragen op alle niveaus. Zij kunnen u helpen bij bijeenkomsten met derden; met burgers, belangengroeperingen, bestuurs- of raadsleden. Of u nu wilt informeren, overtuigen of bemiddelen, Cobra kan u op alle vlakken ondersteunen. Daarnaast zijn onze workshops met burgers al in diverse planprocessen succesvol gebleken. 

 

Informeren en overtuigen

Wij kunnen overtuigen door middel van onze expertise. Al onze adviseurs zijn specialist op hun vakgebied en kunnen dat specialisme goed uitdragen. Gaat het om ruimtelijke plannen? Dan kunnen wij deze plannen en de consequenties daarvan uitstekend in beeld brengen, door middel van foto-impressies , visualisaties en virtualisaties. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om echt te laten zien wat het effect is van het kappen en herplanten van een bomenrij.  Zo kunnen burgers goed geïnformeerd meedenken over behoud of verwijdering.

 

Bemiddelen  

Soms heeft uw organisatie andere belangen bij een project dan de (toekomstige) gebruikers van de openbare ruimte. Of in het verleden zijn zaken voorgevallen waardoor de onderlinge verhoudingen wat verstoord zijn. In dergelijke gevallen kunnen wij als onafhankelijke partij zorgen voor een frisse, nieuwe start om zo uw project af te ronden op een manier die door zo veel mogelijk partijen wordt gedragen.

 

Workshops  

Wij werken wij graag met interactieve workshops. Wij vinden het namelijk belangrijk dat elke betrokkene voldoende inbreng heeft in de planvorming. Afhankelijk van het soort plan kunnen buurtbewoners, belangengroeperingen of vakdisciplines uit uw eigen organisatie aan de workshop deelnemen. De werkvorm die wij hanteren, is afgestemd op de doelgroep en de aard van het project.

terug