Boomrisicomanagement 

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162, lid 2) is bepaald dat elke boomeigenaar zorgplichtig is. Feitelijk stelt dit artikel dat een boomeigenaar aantoonbaar zorgvuldig moet handelen om aansprakelijkheid af te wenden. De boomeigenaar moet aantoonbaar voldoende zorg aan zijn bomen besteden om te voorkomen dat zijn bomen schade of letsel veroorzaken bij anderen. Voldoet u als boomeigenaar niet aan uw zorgplicht? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.

 

Controle, registratie en onderhoud

Aantoonbaar zorgvuldig handelen betekent doorgaans: bomen controleren en vervolgens maatregelen treffen om bomen veilig te houden. Dat kost veel geld en kan een grote claim leggen op de tijd van uw medewerkers. Cobra’s advies is dan ook om zorgvuldig te bekijken hoe vaak u gaat controleren. U hoeft niet meer te doen dan wat strikt noodzakelijk is. Controle, registratie en onderhoud zijn inderdaad verplicht, maar u mag zelf de frequentie bepalen. Als u die keuzes maar redelijkerwijs kunt verantwoorden. Cobra’s boomrisicomanagement helpt u om hierin de juiste keuzes te maken, tegen aanvaarbare kosten en u voldoende in te dekken tegen aansprakelijkheid.

 

Stappenplan

Voor optimale boomveiligheid adviseren wij het volgende stappenplan:

  1. Boomveiligheidsplan
  2. Boomrisicoanalyse
  3. Frequentiekaart
  4. Beheerplan
  5. Meerjarenwerkplan
terug