Visie 

In de visie ligt vast waar u als organisatie voor staat als het om groen gaat. Meer groen? Of juist wat minder? En koerst u op klanttevredenheid? Of op technische kwaliteit van het groen zelf? In de visie worden de dwarsverbanden tussen groen en de andere facetten zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan cultuurhistorie, recreatie en economie: in hoeverre draagt uw groen daar aan bij?

 

Gedeelde visie

Wij stellen een visie altijd samen met een werkgroep uit uw gemeente op. Zo’n werkgroep bestaat uit mensen met diverse achtergronden. Dergelijke workshops kunnen ook bij andere projecten worden gebruikt om samen tot een gedeelde visie te komen. 

terug