Structuurplan 

In het structuurplan ligt vast waar het belangrijkste groen binnen uw grondgebied ligt en hoe u daar mee om gaat. Door van die gebieden de knelpunten, kansen en wensbeelden in beeld te brengen, kunt u gericht bouwen aan een groen raamwerk voor uw grondgebied. Wij laten het statusverschil tussen de structuur en het overige groen terugkomen in de andere beleidsvelden (kapbeleid, kwaliteitseisen nieuwe aanleg, overlastbeleid en renovatieplannen).

 

Op kaart

De weergave op kaart kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld op een statische manier in een tekenprogramma. Zulke kaarten kunt u gebruiken in uw eigen tekenpakket, zoals Autocad of Microstation. Een tweede optie is het ontsluiten van de kaart via onze online viewer Cobra 360+ Kaartviewer. Het voordeel daarvan is dat informatie op de kaart nog eenvoudiger gecombineerd kan worden met andere data en gemakkelijk kan worden gedeeld met andere partijen. 

terug