Kwaliteitseisen nieuwe aanleg 

Goed aangelegd groen geeft jarenlang plezier. En fouten bij aanleg geven nog jarenlang ellende: voor de groenbeheerder en voor de burger. Daarom stellen wij kwaliteitseisen op die u kunt opnemen in elk programma van eisen of kunt meegeven aan iedereen die voor uw organisatie een aanlegwerk gaat voorbereiden. Naast basisregels die elke ontwerper in acht moet nemen, stellen wij ook de ruimtelijke eisen op die nodig zijn voor goed ontwikkeld groen. Zo weet elke tekenaar en bestekschrijver hoe hij zijn ontwerp en bestek optimaal moet detailleren als het om groen gaat. 

terug