Boomveiligheidsplan 

Als boombeheerder zorgt u ervoor de kans op schade en letsel door bomen zo veel mogelijk te beperken. Dit doet u door controle, registratie en onderhoud. Maar weet u voldoende van de wettelijke zorgplicht? En is uw organisatie hierop ingericht? Wij kunnen u helpen aan de zorgplicht te voldoen, zonder onnodig hoge kosten. Controle, registratie en onderhoud zijn inderdaad verplicht, maar u mag zelf de frequentie bepalen. Als u die keuzes maar redelijkerwijs kunt verantwoorden.

Met de boomrisico-analyse helpt onze specialist beheer en bestekken u om snel goed onderbouwde keuzes te maken op boom- en straatniveau. Bij andere organisaties heeft dit al een kostenbesparing opgeleverd. Simpelweg omdat de controlefrequentie op diverse plekken omlaag kon, terwijl op die plekken toch aan de zorgplicht werd voldaan. Om uw keuzes te onderbouwen, maakt onze specialist beleid en beheer een rapportage waarin nut en noodzaak, onderbouwing van keuzes en benodigde budgetten in beeld worden gebracht. 

terug