Bomenbeleidsplan 

Een goed bomenbeleidsplan helpt om ook op de lange termijn een gerichte koers te varen. Zeker bij bomen is dat belangrijk: daar altijd gaat om de lange termijn. Groenbeheerders zijn zich daarvan bewust, anderen vaak niet. Een bomenbeleidsplan maakt de communicatie met burgers, politiek en collega’s gemakkelijker. Wij kiezen ervoor om beleidsplannen tot een vrij concreet niveau uit te werken. Denk aan werkprotocollen en standaardisering van werkdocumenten. Daarmee werkt uw organisatie efficiënter en eenduidiger.

Een belangrijk kenmerk van onze bomenbeleidsplannen is het maatwerk. Elk beleidsplan wordt anders opgebouwd, al naar gelang de wensen van u als opdrachtgever. Een greep uit de modules die deel uit kunnen maken van Cobra’s beleidsplannen, maar die ook als losse onderdelen kunnen worden uitgewerkt:

terug