Toets van groen in grijze bestekken  

Groen is vaak integraal onderdeel van civieltechnische (grijze) bestekken. Dat kan ook best, maar alleen als de kwaliteit van het groen goed wordt geborgd. Cobra zorgt daarvoor! Door de civieltechnisch voorbereider vooraf te adviseren, zijn bestekken te toetsen of groene besteksposten aan te leveren. Hebt u behoefte aan een opleiding op dit vlak? Kijkt u dan eens naar onze Cursus Groen in grijze bestekken.

terug