Bestekken 

Voor een goed bestek is vaktechnische kennis vereist, maar je moet ook weten hoe een bestek in elkaar zit. Wij hebben alle specialismen in huis voor het opstellen van groene bestekken: kennis van bomen, groen en ecologie. Ook helpen wij u met het bepalen van de juiste gunningscriteria. Want ook daarvoor is vakkennis vereist! Wij kunnen voor u een compleet bestek opstellen, maar wij kunnen ook optreden als sparringpartner, toetser of adviseur, zodat u het bestek zelf kunt maken. 

terug