Uitbestedingsbegeleiding 

Als u groene werkzaamheden gaat uitbesteden, moet u zorgen voor een goede voorbereiding, aanbesteding én begeleiding van het werk. Als één van die drie factoren onvoldoende is, zal uw uitbesteed werk u juist extra zorgen én onvoorzienen kostenposten opleveren. Wij staan u daarom bij in het opstellen van de juiste contracten, de selectie van aannemers, de aanbesteding, en de controle van het werk.

terug