Boomrisicomanagement 

Als boombeheerder zorgt u ervoor de kans op schade en letsel door bomen zo veel mogelijk te beperken. Dit doet u door controle, registratie en onderhoud. Maar weet u voldoende van de wettelijke zorgplicht? En is uw organisatie hierop ingericht? Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw organisatie zorgvuldige keuzes maakt ten aanzien van controlefrequenties en die beleidsmatig vastlegt.

 

Stappenplan

Want als boombeheerder wilt u natuurlijk niet hoofdelijk aansprakelijk zijn als er onverhoopt toch schade of letsel zou ontstaan door de bomen van uw organisatie. Wij kunnen u helpen aan de zorgplicht te voldoen, zonder onnodig hoge kosten, waarbij de verantwoordelijkheid ligt waar hij hoort. Daarvoor hanteren wij Cobra’s boomrisicomanagement. Voor optimale boomveiligheid adviseren wij het volgende stappenplan:

  1. Boomveiligheidsplan
  2. Boomrisicoanalyse
  3. Frequentiekaart
  4. Beheerplan
  5. Meerjarenwerkplan
    terug