Tim Jak 

afdeling Cobra geoadviseurs
functie
specialisatie
e-mail Tim.Jak@Cobra-adviseurs.nl
telefoon 088 - 26 27 200

Tim Jak

Mijn werk bij Cobra

In september 2018 ben ik begonnen met mijn stage voor de studie Geo-Information Science. Ik werk hier aan een project waarbij we de groeiplaatsmogelijkheden in stedelijk gebied van bomen in kaart proberen te brengen. Hiervoor gebruiken we de fysische parameters zoals bodemvochtigheid, oppervlaktetemperatuur en de nutriënt huishouding, maar ook sociale parameters die bepalen of een boom op een bepaalde locatie mag groeien. Je kan hierbij denken aan ondergrondse bekabeling, pijpleidingen en afstand tot wegen, gebouwen en spoorwegen, maar ook de beschikbare ruimte voor een boom om zich te ontwikkelen. Dit model moet het uiteindelijk voor gemeentes inzichtelijker maken waar en welk type boom geplaatst kan worden, bijvoorbeeld als adaptatie tegen stedelijke opwarming.

Favoriete boom

Mijn favoriete boom is de berk (Betula) in het algemeen. Voor mij staat deze pionier soort voor adaptatie en het aangaan van nieuwe avonturen. Het is immers een van de eerste soorten die zich vestigt in de overgangszone tussen bos en (nat) open landschap. Daarbij creëren de berken nieuwe condities die het mogelijk maken voor andere soorten om zich ook te vestigen. Al met al kan ik erg genieten van de overgangsgebieden die de berk creëert.

terug