Jorrit Heikamp 

afdeling Cobra adviseurs bv
functie Plantenbioloog en Projectleider
specialisatie
e-mail Jorrit.Heikamp@Cobra-adviseurs.nl
telefoon 088 - 262 72 26

Jorrit Heikamp

‘Afwisseling vind ik leuk en het houdt mij scherp’

Mijn werk bij Cobra

Bij Cobra ben ik werkzaam als plantenbioloog. In het bijzonder doe ik onderzoek naar de bodem. Ik kijk daarbij naar de chemische en fysische eigenschappen van de bodem en de bodemopbouw. De bodem is een vaak onderbelicht aspect als het om stadsbomen gaat. Behalve aan ruimte is er in de stedelijke omgeving ook vaak een gebrek aan een natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een onbalans in de bodem en minder goed presterende bomen. Door een uitgebreide analyse van de bodem toon ik aan of de bodem wel of niet geschikt is en welke maatregelen nodig zijn om een goede conditie van bomen te garanderen.

Verder ben ik projectleider van projecten waar verschillende specialisaties samenkomen. Ook draag ik als kwaliteitscontroleur bij aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van ons werk.

Favoriete boom

Wonend op de rand van de Veluwe loop ik wekelijks in het bos. Vooral de stukjes bos met beuken en eiken rond het Renkums beekdal waardeer ik erg. Dode bomen blijven hier staan en zorgen voor biodiversiteit. Zo vormen ze een leefomgeving voor bijvoorbeeld zwammen, insecten en spechten. Soms als saai bestempeld, maar de eik blijft een imposante boom. Vooral van de oudere exemplaren met hun grillige takarchitectuur kan ik genieten.

Bijzonder project

De grote, uitdagende projecten waar verschillende specialisaties samenkomen vind ik het leukst.

terug