Jeroen Brouwers 

afdeling Cobra planadviseurs
functie Adviseur Beleid & Communicatie
specialisatie Projectmanagement, projectcoƶrdinatie, integraal projectbeheer
e-mail Jeroen.Brouwers@Cobra-adviseurs.nl
telefoon 088 - 262 72 27

Jeroen Brouwers

Of ik vind een weg, of ik maak een weg

Mijn werk bij Cobra

Sinds februari 2017 ben ik in dienst bij Cobra adviseurs waar ik werk op de afdeling Planadviseurs. Hier help ik projecten te coördineren en de voortgang ervan te bewaken. Ook bied ik waar nodig ondersteuning binnen de andere Cobra-loten Geoadviseurs, Boomadviseurs en Groenjuristen. Op deze manier leer ik elke dag bij over de unieke veelzijdigheid van Cobra adviseurs en haar uitgebreide dienstenpakket.

Favoriete boom

Eigenlijk vind ik dit een lastige vraag. Bomen die in de categorie ‘monumentaal’ vallen, of die beeldbepalend zijn voor een bepaalde omgeving zijn voor mij allemaal favoriet. Dit kan bij wijze van spreken ook een grove den zijn. Ik zou in dit verband daarom liever willen spreken over een favoriet gebied. Van kinds af aan kom ik vaak op de Strabrechtse Heide, het grootste open heide gebied van Noord-Brabant. Het is een afwisselend landschap, met grote aaneengesloten stukken heide afgewisseld met prachtige jeneverbesstruiken, grillige vliegdennen en onbegroeide stuifzandgebieden.

Bijzonder project

Hoewel ik nu, terwijl ik mijn Cobra-profiel beschrijf, eigenlijk nog te kort in dienst ben om al een favoriet project aan te kunnen wijzen, ben ik wel al betrokken geweest bij opdrachten die voor zowel mij als Cobra nieuw en éxtra uitdagend zijn. Dit zijn de projecten waar burgerparticipatie om de hoek komt kijken. De meest recente opdracht die we op dit gebied mogen uitvoeren is het vaststellen van een monumentale bomenlijst voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Inwoners mogen daarbij actief meepraten over de op te stellen lijst en via polls stemmen op hun favoriete monumentale boom!

terug