Bram Versprille 

afdeling Cobra boomadviseurs
functie Dendroloog
specialisatie Dendrologie, Populieren
e-mail Bram.Versprille@Cobra-adviseurs.nl
telefoon 088 - 262 72 00

Bram Versprille

Met de paplepel…

Ik ben opgegroeid in een boomkwekers- en fruittelersgezin. Kennis en enthousiasme van het vak is me met de paplepel ingegoten. Eerst moest ik nog in militaire dienstplicht voordat ik bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen, de NAKB, kon gaan werken. Ik had een leidinggevende functie op de Vermeerderingstuin Biddinghuizen en later in Zeewolde. Ook bezocht ik boomkwekerijen om keuringswerkzaamheden te verrichten.

Pensioen

In maart 2013 heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en kwam een eind aan de loopbaan bij de Stichting Vermeerderingstuinen Nederland, sinds 2000 de officiële naam van de NAKB. In de loop der jaren heb ik veel kennis opgedaan, vooral van het sortiment laan- en sierbomen, vruchtboomonderstammen en fruitrassen en populieren. Het zou jammer zijn als van die kennis geen gebruik wordt gemaakt. Ik zet mijn kennis als deskundige voor het laan- en sierbomensortiment dan ook graag in bij Cobra.

terug