Geheimhoudingsverklaring 

Cobra Beheer bv ('Cobra') waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Rechtestraat 12, 5455 GE in Wilbertoord, is de ontwerper van de Cobra website. Op deze website leest u meer over Cobra en over de diensten die we aanbieden. Wanneer u zich aanmeldt op onze site laat u persoonlijke gegevens achter. Wij zijn ons bewust van het belang van de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, die wij enkel gebruiken voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

 Waarvoor gebruikt Cobra uw persoonlijke gegevens? 
  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw reactie of vragen.
  • Als u om informatie vraagt of bestanden wilt downloaden, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken over het gebruik van de downloads aan te leggen.
  • Als u toegang wenst te krijgen tot het afgeschermde deel van de websites, dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u toegang te verstrekken tot dit deel.
  • Als u toegang wenst te krijgen tot Cobra 360+ KaartViewer, dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u toegang te verstrekken tot uw domein van de KaartViewer.
  • Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Cobra via onze websites aanbiedt. 

U bent niet verplicht Cobra de gevraagde gegevens te verstrekken. Maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Cobra geen gevolg geven aan uw aanvraag.

Welke gegevens gebruikt Cobra?

Als u een formulier met een vraag om feedback of informatie invult, gebruiken wij de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag. Wilt u toegang tot het afgeschermde gedeelte van onze websites? Dan gebruiken we de gegevens die nodig zijn om een account voor u aan te maken. Deze gegevens worden ook gebruikt om na te gaan of u bevoegd bent om dit gedeelte van de Websites of KaartViewer te bezoeken. Uw gegevens worden opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van onze website te controleren en te evalueren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Alleen bevoegde medewerkers van Cobra hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. Cobra heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Wachtwoorden zijn volledig afgeschermd en ook niet voor onze medewerkers zichtbaar. De gegevens die u ons meedeelt om toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website, worden alleen door Cobra gebruikt en worden niet zichtbaar aan derden tenzij dit nodig is voor controledoeleinden. Behalve in deze gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan aan Cobra voorgelegd, onthuld of doorgegeven. Onze website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Cobra. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen. Cobra verkoopt of verhandelt uw gegevens niet.

Gebruikt Cobra cookies op de website?

De website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Cobra in staat het gebruik van onze website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat onze website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Europese wetgeving

Cobra verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Cobra deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Auteur:
Joost Verhagen
Directeur Cobra adviseurs
European Tree Technician
Registertaxateur VRT, lid NVTB
terug