Bomen en groen weer op de kaart 

Bomen en groen vertegenwoordigen een enorme waarde op velerlei gebied. Met de juiste data is het mogelijk goede analyses te maken en daarop passend beleid te ontwikkelen. Dat geeft burgers, beleidsmakers en uitvoerders helderheid. Boomregister geeft inzicht en zet de bomen letterlijk en figuurlijk op de kaart. Cobra adviseurs geeft u daarmee inzicht in uw eigen groen.

Bomen op de kaart

Veel gemeentelijke bomen staan in Nederland wel op de kaart. Gaat het om opgeschoten bosplantsoen, dan was het een ander verhaal. Boomregister geeft inzicht en zet de slordige 100 miljoen bomen van Nederland letterlijk op de kaart. Met behulp van scandata, aangevuld met luchtfoto’s, zien we waar alle bomen staan. En inderdaad: ook in bosplantsoenvakken onderscheiden we de individuele bomen. In de eerste projecten bleek dat er gemiddeld 10% meer gemeentelijke bomen zijn dan onze opdrachtgevers dachten… Oei. Want het budget voor extra beheer ontbrak. En wat te denken van de risico’s die deze ‘stiekeme’ bomen opleveren, omdat ze niet zijn opgenomen in het controleprogramma?

Meten is weten

Het credo ‘meten is weten’ geldt nog steeds. Weet u niet welke bomen u moet snoeien of welke op gebreken moeten worden gecontroleerd? Dan is het lastig budgetteren. In discussies over bezuinigingen delft u het onderspit, want ieder argument waarom dat niet zou kunnen, is niet onderbouwd.

Groene berekening

Weet u wél hoeveel bomen en hoeveel groen er in uw gemeente staat? Dan is de discussie over de waarde van groen veel eenvoudiger te voeren. Interessante vragen zijn bijvoorbeeld het aantal bomen en vierkante meters groen versus de waarde van woningen. Dat levert namelijk OZB-belasting op! En doordat bekend is hoeveel m3 groen er is, kan berekend worden hoeveel fijnstof en CO2 dat groen vastlegt of afvangt.

Beleid

Met de juiste cijfers en feiten is het een kleine moeite om de waarde van groen te berekenen en daaraan de investeringen te koppelen die nodig zijn om dat in stand te houden of - beter nog - te verbeteren. Wanneer er op basis van een up to date groenbestand beleid wordt gemaakt, zal dat op feiten gebaseerd zijn. En alleen zo is het mogelijk de investeringen voor de komende jaren goed en helder op een rij krijgen. Met de data uit het Boomregister is eenvoudig te bepalen hoeveel vierkante meters groen een wijk per woning heeft en hiermee aan de maatstaven voldoet. Het Boomregister brengt ook waardevolle kengetallen naar voren, zoals de verhouding tussen het gemeentelijke en particuliere groen.

Monumentale bomen

Het beleid rond monumentale bomen vormt vaak een wezenlijk en zichtbaar onderdeel van het groenbeleid. Met data uit het Boomregister is het een stuk eenvoudiger om ook het particuliere groen te inventariseren. Veel monumentale bomen vallen op doordat ze als grote boom oplichten. Het tijdrovende zoeken naar zichtbaar monumentale bomen wordt daarmee een stuk efficiënter. Na een beoordeling in het veld, waarbij ook de overige afwegingscriteria worden beoordeeld, ontstaat een lijst met potentieel monumentale bomen. Wanneer die bomen via Cobra 360+ KaartViewer online ter inzage worden gelegd, heeft iedereen - van eigenaar en buurtbewoner tot de plaatselijke belangengroep - de mogelijkheid de lijst in te zien en waar nodig te reageren. Het vereenvoudigt de communicatie aanzienlijk.

Communicatie steeds belangrijker

Steeds meer partijen zijn of voelen zich betrokken bij groen en bomen. Het Boomregister biedt de mogelijkheid om de impact van maatregelen in de openbare ruimte, met de kaart als basis, inzichtelijk te maken. In combinatie met inventarisatiegegevens zijn heldere en objectieve data beschikbaar om beslissingen te nemen op basis van de juiste argumenten. Cobra maakt of geeft ondersteuning bij het opstellen van het beleid en ook bij het uitleggen van dat beleid aan raadsleden en burgers. Onze slogan: Communicatie door visualisatie!

Boomregister.nl

Boomregister.nl kent alle bomen van Nederland. En van iedere boom is de hoogte in centimeters en de kroonvorm bekend. Door deze gegevens te vergelijken met bijvoorbeeld de gemeentelijke database wordt snel duidelijk waar deze gebreken vertoont of onvolledig is.

Boomregister.nl is een initiatief van NEO, Alterra Wageningen UR, Geodan en Cobra adviseurs.

terug