Vleermuisprotocol 2017 verschenen 

Vier jaar na publicatie van de vorige versie is deze week het geactualiseerde vleermuisprotocol verschenen. Het Vleermuisprotocol 2017 biedt vleermuiswaarnemers nog meer handvatten bij het aantonen van aanwezigheid van vleermuizen en het vaststellen van verblijfplaatsen.

Vleermuizen in de stad

Alle vleermuizen zijn streng beschermd onder de nieuwe Wet natuurbescherming. Toch komen een aantal soorten veelvuldig voor in Nederland, waaronder in het stedelijke gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen in steden en dorpen kunnen daardoor botsen met de bescherming van vleermuizen. Zorgvuldig vleermuisonderzoek is daarom belangrijk. Alleen dan kunnen we verstoring van vleermuizen voorkomen en tegelijkertijd ontwikkeling van gebieden niet al te veel in de weg staan.

Het vleermuisprotocol, ontwikkeld in het Vleermuisvakberaad door deskundigen van branchevereniging Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), wordt gezien als hulpmiddel voor vleermuiswaarnemers om dit doel te bereiken.

Cobra’s vleermuisonderzoek

Ook de ecologen van Cobra adviseurs houden zich op grote schaal bezig met het onderzoeken van vleermuizen in de stedelijke omgeving. Zij werken al jaren volgens het vleermuisprotocol en zullen de geactualiseerde versie zeker opnemen in de werkwijze.

Heeft u een vraag over vleermuizen of wilt u een verkennend of nader vleermuisonderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op via 088 262 72 00.


terug