Scoren met bomen 

i-Tree maakt onze steden toekomstbestendig

Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Hoe maken we onze omgeving leefbaarder? En hoe regelen we in het kader van milieu het water en de luchtverontreiniging? Bomen leveren daar een grote bijdrage aan. Maar hoeveel water verdampt bijvoorbeeld een eik exact? En hoeveel fijnstof vangt diezelfde boom over 25 jaar af?

In Amerika is een softwareprogramma ontwikkeld, i-Tree, waarmee de waarde van bomen in cijfers en euro's kan worden bepaald. Al bijna tien jaar maakt i-Tree in New York duidelijk bomen echt betekenen voor de stad. Dat leidt tot grotere betrokkenheid van bewoners en lokale politiek bij hun directe leefomgeving. Er worden nu 22.000 bomen per jaar geplant. De infiltratie van hemelwater is verbeterd door slimme combinaties met bomen te maken. Het effect op onder meer energieverbruik, luchtkwaliteit en reductie van CO2 leidt tot een opbrengst van gemiddeld $208 per jaar per boom. i-Tree maakt duidelijk dat het rendement van New Yorkse bomen vijf keer hoger is dan de investering. Geld grooeit dus wel degelijk aan een boom!

i-Tree komt naar Nederland: doe mee!

i-Tree is een opzienbarende manier van rekenen die we graag in Nederland introduceren. Het gaat veel verder dan de bestannde systemen voor het taxeren van bomen en het bepalen van de waarde van groen. De voorwaarden zijn aantrekkelijk. We kunnen vrij gebruikmaken van i-Tree. Veel gemeenten in ons land beschikken al over goede gegevens van hun bomen. Toch kunnen we die gegevens niet direct invoeren in het systeem. Voor onze eigen versie van i-Tree moeten we het systeem voorzien van Nederlandse kengetallen, onder andere neerslag en temperatuur. Gemeenten, adviesbureaus, universiteiten en hogescholen werken al samen. We zoeken zes gemeenten die met ons de Nederlandse i-Tree helpen ontwikkelen. Deelnemers vragen we een bijdrage tussen de 10.000 en 15.000 euro, afhankelijk van de omvang van de pilot. U profiteert daarmee straks als eerste van de unieke gegevens van i-Tree.

Wat levert i-Tree u op?

  • I-Tree rekent met specifieke gegevens van boomsoort, groeisnelheid, omvang en leeftijd in samenhang met de groeiplaats en omgeving. Per boom kent u de bijdrage aan de klimaatvraagstukken.
  • Onderbouwde cijfers voor uw groenbeleid waarmee u strategische keuzes kunt maken.
  • Een investering in de aanplant, aanschaf en beheer stemt u af op het te verwachten rendement. Bomen met weinig toekomst en laag rendement vervangt u door bomen met een beter perspectief.
  • U zet uw beheerbudget efficiënter in.
  • Grotere betrokkenheid van bewoners.
  • Hoe meer gebruikers, hoe waardevoller het programma.

Meer weten?

Neem contact op met Vereniging Stadswerk Nederland via info@stadswerk.nl. Bij Cobra is Cor 't Lam betrokken bij de ontwikkeling van i-Tree.

terug