Schadeberekening aan dode bomen 

Nieuwe rechtspraak: Schadeberekening aan dode bomen

Rechtbank Oost-Brabant 27 juni 2018

De rechtbank oordeelt over een schadeclaim. Een inwoner van een gemeente heeft zes beuken die in de berm voor zijn woning staan, bruut gekandelaard. Beter gezegd: er staan nog slechts kale hoofdstammen. De bomen zijn hierdoor dood gegaan. De gemeente vordert schadevergoeding ter waarde van € 25.290,-. Bestaande uit de stichtingskosten van de bomen, factuur van onder andere kosten taxatie, kosten juridische bijstand Cobra groenjuristen, rooikosten, wettelijke rente en kosten procedure.

Gedaagde wordt verplicht de schade aan de bomen te vergoeden. In beginsel wordt dan eerst gekeken of dit door middel van taxatie naar ‘marktwaarde’ redelijk is. De gemeente kan volgens de rechter echter geen vergelijkbare bomen op een voor publiek toegankelijk markt kopen. Bomen van dezelfde leeftijd terug planten kan ook niet. De vervangingswaarde van gelijkwaardige bomen in rekening brengen is dus ook niet mogelijk.

De rechter vindt een waardebepaling op grond van ‘herbouw’- waarde passend. En acht het ‘Rekenmodel Boomwaarde’ Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) hiervoor toepasbaar. Wel houdt de rechter rekening met het feit dat gedaagde een gedeelte van de aanplant- en onderhoudskosten zelf heeft betaald. Uitgangspunt blijft namelijk dat bij een ‘abstracte rekenmethode’ zoveel mogelijk de werkelijk te lijden schade wordt begroot (uitspraak Hoge Raad 15 december 2017). De schade aan de bomen bedraagt voor de gemeente rond de € 20.000,-, hetgeen wordt toegewezen. Dat het rooien van de bomen nog niet is uitgevoerd doet daar niet aan af. Ook toekomstige schade zoals rooikosten kunnen namelijk in aanmerking voor vergoeding komen. Ook de kosten van taxatie, juridische bijstand, wettelijke rente en de proceskosten dient gedaagde te vergoeden.

Conclusie: Volgens deze uitspraak van de rechtbank kan de ‘herbouw‘- waarde van dode bomen nog steeds doormiddel van het Rekenmodel Boomwaarde NVTB worden berekend. En belangrijk: deze gemeente krijgt veel van de kosten om haar schade vergoed te krijgen, als te vergoeden schade toegewezen. Het loont dus om veroorzakers van boomschade niet vrijuit te laten gaan.

terug