Nieuw: Wet natuurbescherming 

Altijd een hot item voor gemeenten: de velverboden die staan in Algemene Plaatselijke Verordening (APV)of Bomenverordening (BVO). Nieuw in 2017 is de Wet natuurbescherming in plaats van Boswet. Lees er hier meer over. 

terug