Laura Knoops dagvoorzitter O’Fest 

Nog een paar weken en dan start het O’Fest: het festival van het tuinontwerp dat dit jaar plaatsvindt van 12 t/m 17 juni in Apeldoorn. Op woensdag 14 juni staat ‘De Laatste Tuin’ centraal. Laura Knoops, landschapsontwerper bij Cobra adviseurs, zal samen met Leonie Brinks van Blue Zones monumentontwerp deze dag begeleiden en voorzitten. Cobra adviseurs is nauw betrokken bij het inventariseren, ontwerpen en beheren van begraafplaatsen.

De Laatste Tuin

De Laatste Tuin gaat over afscheid nemen, begraven, herinneren en rouwen. Dit zijn fenomenen die vandaag de dag meer en meer aandacht krijgen en worden beleefd. De uiting van deze emoties is vaak gekoppeld aan een plek of een plaats en dient daarom een ontwerp te krijgen. Een opdracht die in het bijzonder weggelegd is voor de tuin- en landschapsontwerper.

Programma

De woensdag van O’Fest is opgebouwd uit drie onderdelen die je als bezoeker tezamen of apart kunt bijwonen.

De ochtend start met een bezoek aan een begraafplaats in Apeldoorn waar een ontwerpopdracht aan gekoppeld is. Karsten Orth, landschapsarchitect bij Gemeente Apeldoorn, geeft een inleiding. Deze ochtend heeft een vervolg in de vorm van een workshop op de donderdag en vrijdag. De uitkomst van de workshop wordt op zaterdagmiddag gepresenteerd.

In de middag vertellen vier sprekers over hun projecten. Allen hebben een andere expertise, waardoor het ook voor hen inspirerend zal zijn. De sprekers en projecten zijn:

  • landschapsarchitect Lodewijk Baljon over het herinneringspark voor WOI in België;
  • onderzoeker Laurie Faro over haar onderzoek naar de toekomst van het herdenken van WOII;
  • Ingeborg Meulendijks over haar recente project ‘Aan mijn liefste…’ het paviljoen dat op begraafplaats Daelwijck in Utrecht gerealiseerd wordt;
  • Marc de Bie doctor in de archeologie, over zijn onderzoek naar concrete mogelijkheden om in Vlaanderen natuurbegraafplaatsen in te richten en de vraag of hiermee aangesloten kan worden bij eerdere prehistorische tradities.

Naar aanleiding van deze verhalen zullen de dagvoorzitters Laura Knoops en Leonie Brinks een discussie op gang brengen met het publiek. Dit ter verrijking van de ideeën en standpunten van zowel sprekers als deelnemers van het symposium.

De avond is een symposium, beschouwend van karakter. Vier sprekers geven hun visie op de toekomst van herdenken. De volgende sprekers vertellen:

  • Ada Wille (landschapsarchitecte met specialisatie begraafplaatsen)
  • Maarten Doorman (auteur, filosoof en docent cultuurfilosofie aan de Universiteit van Maastricht en docent kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam).
  • Martin Hoondert (universitair docent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg)
  • Wim Cappers (cultuurhistoricus; de geschiedenis van de dood in Nederland is sinds 1981 zijn hoofdonderwerp)

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via info@ontwerpinstituut.nl, welk verantwoordelijk is voor de organisatie van dit evenement. Kosten bedragen 35 euro voor het middag- en 60 euro voor het avondprogramma, samen 95 euro inclusief warm buffet en koffiearrangement. Voor de workshop kun je je apart opgeven waarna informatie wordt toegestuurd. Deze unieke bijeenkomst vindt plaats in het ACEC gebouw te Apeldoorn, bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Vragen over landschapsontwerp?

Heeft u als bedrijf of gemeente vragen over tuin- en landschapsontwerp of de integratie hiervan in uw ruimtelijke project? Stuur dan een e-mail naar Laura via laura.knoops@cobra-adviseurs.nl.


terug