Heldere uitspraak snoeirecht nabuur! 

Eindelijk eens een duidelijke uitspraak over de verhouding tussen de gemeenteboom en het snoeirecht van de nabuur! De gemeenteboom mag overhangen, mits goed onderbouwd door een bomenbeleidsplan en door middel van een deskundigenadvies.

Misbruik van recht

Een inwoner van de gemeente S. wil dat de takken van gemeentebomen die over zijn perceel hangen door de gemeente worden gesnoeid. Hij stelt namelijk dat hij ernstige overlast ervaart en claimt snoei op grond van artikel 5:44 lid 1 BW en op grond van onrechtmatige hinder (5:37 BW).

De nabuur maakt door gebruik te maken van zijn snoeirecht misbruik van recht, aldus het Hof Den Bosch (uitspraak 7 februari 2017 nr. 200.177.922/01). De gemeentebomen dienen een groot algemeen belang, de nabuur ondervindt geen onrechtmatige hinder en bovendien woont hij al dertig jaar in de woning. Er is geen sprake van willekeur van de zijde van de gemeente.

Deskundigenadvies

Boomdeskundige Dennis Slotboom van Cobra adviseurs heeft gegrond onderbouwd dat het wegnemen van de takken een grote impact heeft op de kwaliteit van de bomen. Bovendien heeft hij vastgesteld dat andere bomen in de straat zijn gesnoeid op grond van een veiligheidsrisico, hetgeen bij de litigieuze gemeentebomen niet het geval is.

Ook advies nodig?

Heeft u als overheidsinstelling of bedrijf ook (juridisch) boomadvies nodig? Neem contact op met onze boomadviseurs of groenjurist via 088 - 262 72 00.

terug