Bijl aan voet taxatiemethode? 

Liander veroorzaakt op 10 augustus 2010 met graafwerkzaamheden voor de aanleg van een laagspanningskast schade aan de wortels van een gemeenteboom. De taxateur die wordt ingeschakeld kiest voor het Rekenmodel Boomwaarde van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs voor Bomen als methodiek voor de schadetaxatie. Tegen die keuze heeft Liander, na eerste aanleg bij de kantonrechter en beroep bij het hof, beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad gaat niet over kosten voor herstel, maar over het feit of schade als gevolg van tijdelijk functieverlies en voortijdige uitval kan worden begroot op de kosten die de gemeente heeft moeten maken om de aanwezigheid van de boom te faciliteren.

De Hoge Raad vindt dat bij beschadiging waarbij geen noodzaak tot vervanging is, deze boom tot het moment van de beschadiging de functie die het voordien had, steeds in volle omvang heeft vervuld. De begroting van de schade kan daarom niet worden gestoeld op het uitgangspunt dat de in het verleden gemaakte kosten om het genot van de boom te verkrijgen en te behouden geacht moeten worden hun doel te hebben gemist.

Verder vindt de Hoge Raad dat onzekerheid over het mogelijke zelfherstel van de boom een directe algehele begroting op basis van een schatting (afweging goede en kwade kansen) in de weg staat. Bovendien kan dan daarin schade zitten die Liander niet heeft veroorzaakt. Die schade wordt voor Liander bovendien niet aanvaardbaar gecompenseerd door gevallen waarin wel een onverwacht volledige uitval van een boom volgt.

De Hoge Raad vindt dat deze wijze van schade vaststellen in dit geval niet geschikt is om schade vast te stellen. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 mei 2016 en verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing.

Wilt u weten wat deze uitspraak voor uw projecten kan betekenen? Neem dan contact op met onze boomjurist.

terug