Belangrijke uitspraak over velverbod 

Belangrijke uitspraak ABRvS over velverbod in Bomenverordening!

De ABRvS ECLI:NL:RVS:2017:2197  heeft een bijzondere uitspraak gedaan over de niet-verbindendheid van een gemeentelijk velverbod in een Bomenverordening. Deze uitspraak houdt in dat het gemeentelijk velverbod (wet in materiële zin) niet in strijd mag zijn met een wet in formele zin (Burgerlijk Wetboek). Door een gemeentelijk velverbod mag uitvoer van artikel 5:42 BW om die reden niet onmogelijk gemaakt worden.

Kern: gemeentelijk velverbod (noodzaak omgevingsvergunning voor velling) mag het recht op vordering tot verwijdering van een boom die in de verboden zone tot erfgrens staat, niet onmogelijk maken. Dit houdt in, dat indien een nabuur verwijdering van een buurboom die te dicht op de erfgrens staat, vordert op grond van artikel 5:42 BW, het gemeentelijk afwegingskader rond het velverbod onverbindend kan zijn. In dat geval moet een omgevingsvergunning verleend worden.

Deze niet-verbindendheid kan ook gelden voor bomen die een monumentale status hebben. Deze uitspraak kan dus grote gevolgen hebben voor het bomenbestand in uw gemeente.

Ik raad u het volgende aan. Onderzoek of dit gevolgen kan hebben voor bijzondere bomen. Onderzoek of het vorderingsrecht op verwijdering ex artikel 5:42 BW als een afwegingsbelang in uw APV of Bomenverordening is gesteld. Verklein zo nodig de afstand waarop bomen tot de erfgrens mogen staan (artikel 5:42 lid 2 BW). Doe dit vooral voor bijzondere bomen. Er zijn daarbij nog een aantal aandachtspunten.

Klik hier voor het volledige artikel in Boomzorg.

Meer informatie? Neem dan contact op met onze boomjurist.

 

 

 

 

 

 

 

terug