agenda

Zorgplicht en bezuiniging 

datum in overleg
tijdhele dag
locatie in company
kostenmaatwerkprijs

Mag het ietsje minder zijn?

De cursus Zorgplicht en bezuiniging geeft een volledige en verfrissend kijk op de zorgplicht voor bomen. De juridische kant van aansprakelijkheidstelling en vooral het voorkomen hiervan wordt uitgelegd en er komt interessante jurisprudentie aan bod. Uniek aan deze cursus is de combinatie met een praktisch deel. De meeste boombeheerders houden vast aan een driejaarlijkse inspectiefrequentie. In deze cursus wordt duidelijk waar die frequentie vandaan komt en dat dat geen wettelijke norm is. Het mag soms best wat minder! In deze cursus leert u ook hoe u de inspectiefrequentie op een verantwoorde wijze omlaag kunt brengen.

Cursusinhoud

  • Breder (juridisch) kader: Wat is het juridisch kader van aansprakelijkheid voor schade door tak- en stambreuk? En wat betekent ‘zorgplicht’? En hoe gaat men in andere landen om met aansprakelijkheid en zorgplicht?
  • Zorgplicht: Wat houdt de zorgplicht voor bomen nu eigenlijk in?
  • Mogelijke gevolgen: Wat zijn de gevolgen van verkeerd handelen? En hoe kan een gemeente zich tegen aansprakelijkstelling indekken?
  • Inspectiefrequenties: Waar komen de nu gangbare inspectiefrequenties vandaan? Zijn ze een harde norm? Of zijn het slechts richtlijnen?
  • Jurisprudentie: Wat is de meest toonaangevende jurisprudentie op dit vlak? En wat kunt u daarvan leren?
  • Praktijk: Hoe kunt u voor uw bomenbestand een passende inspectiecyclus instellen? Kunt u de inspectiefrequentie omlaag brengen zonder onaanvaardbare risico’s te lopen?

Voor wie?

Boombeheerders, beleidsmedewerkers en juristen. De cursus is geschikt voor beginners doordat de zorgplicht breed wordt belicht. Voor ervaren cursisten geeft de cursus een vernieuwende kijk op de zorgplicht. De cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met info@cobra-adviseurs.nl.

terug