agenda

Werken rondom bomen 

datum in overleg
tijdhele dag
locatie in company
kostenmaatwerkprijs

Aanleiding voor deze cursus is het feit dat de belangen van groen en grijs wel eens conflicteren. Dat leidt tot problemen in de praktijk, maar ook tot onbegrip tussen collega’s onderling. Doel van deze cursus is dan ook om de partijen die veel rondom bomen werken, bewust te maken van alles wat er rondom bomen speelt.

Een hogere groene kwaliteit

Na deze cursus heeft elke deelnemer de broodnodige basiskennis over de werking van bomen en de wijze waarop men hiermee om moet gaan. Dit leidt tot zorgvuldiger handelen en dus een hogere boomkwaliteit. Uiteindelijk zorgt het gezamenlijk volgen van een dergelijke cursus ook voor meer wederzijds begrip tussen groene en grijze vakmensen.

Voor wie?

Alle partijen die aan de openbare ruimte werken en daarbij bomen ‘tegenkomen’. Denk aan ontwerpers, verkeerskundigen en civieltechnici, maar ook aan projectleiders ruimtelijke ordening. De cursus is geschikt voor mensen die plannen voorbereiden en voor mensen die de uitvoering verzorgen of begeleiden. Groene achtergrondkennis is niet vereist.

Wat levert deze cursus op?

Na deze cursus is elke deelnemer zich bewust van de kwetsbaarheid van groen. Ook leert u hoe zowel tijdens planvorming- als uitvoeringsfase de juiste keuzes gemaakt kunnen worden als het om behouden, verwijderen en/of beschermen van groen gaat. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding

Hoe groeit een boom (fotosynthese, belang van wortels, bast en dergelijke)? Wat heeft een boom nodig? Wat is het belang van een goede groeiplaats? Waarom zitten boomwortels zo vaak onder de verharding? En in het riool? Wat gebeurt er met een boom als je wortels gaat kappen, ophogen, afgraven, bast beschadigt enzovoorts?

Bomen en planvorming

Wat zijn de vijf cruciale stappen in planvorming? Op welke momenten moeten groen en bomen in beeld zijn? Hoe kies je of een boom bij een werk kan blijven staan? Welke ruimte moet je reserveren voor bestaand en nieuw groen? Welke specifieke maatregelen moet je treffen voor bestaand en nieuw groen? Wat zijn de valkuilen bij planvorming?

Groen in voorbereidingsfase

Hoe borg je in contracten dat bomen goed beschermd blijven tijdens de uitvoering? Hoe borg je in contracten dat de juiste kwaliteit wordt geleverd / gerealiseerd? Wat betekenen de begrippen nazorg, onderhoudstermijn en groeigarantie? Hoe kies je de juiste substraten? Wat zijn de verantwoordelijkheden opdrachtgever – opdrachtnemer? Wat zijn de valkuilen bij werkvoorbereiding?

Groen tijdens de uitvoeringsfase

Wat moet je absoluut niet doen? En wat zijn anders de consequenties? Wat moet je absoluut wel doen? En wat is het voordeel daarvan? Wat zijn de verantwoordelijkheden opdrachtgever – opdrachtnemer? Praktijkvoorbeelden (maaischades, wortelschades, bastschades): hoe had dit voorkomen kunnen worden? En hoe kun je ermee omgaan als de schade toch al is ontstaan?

Informatie

Voor deze cursus op maat maken wij graag een maatwerkprijs. Neem hiervoor gerust contact op met info@cobra-adviseurs.nl.

terug