agenda

Bomen met toekomst in company 

datum in overleg
tijdhele dag
locatie in company
kostenmaatwerkprijs

Goedkoper beheer in de toekomst

Steeds meer aantastingen bedreigen het groen. Denk bijvoorbeeld aan essensterfte, processierups en prachtkever. Klimaatverandering zorgt voor steeds hetere zomers, waardoor inheemse bomen het in de toch al warme stedelijke omgeving echt laten afweten. Tegelijkertijd wordt de ruimte voor bomen onder en boven de grond steeds beperkter. Gelukkig is het met de juiste soortenkeuze goed mogelijk een duurzaam bomenbestand voor de toekomst op te bouwen. U verkleint daarmee het risico op grote kapacties, met dito financiële consequenties. Bovendien groeit de betrokkenheid van uw inwoners door aantrekkelijk groen en draagt u uw steentje bij aan biodiversiteit.

Wat levert de cursus u op?

In deze cursus leert u in een dag welke ontwikkelingen een gerichte soortenkeuze nu al noodzakelijk maken. De cursus laat ook zien dat de kosten van de investering niet hoger liggen dan gebruikelijk. Ontwerpers krijgen nieuwe inzichten die nodig zijn bij het inrichten van moderne lanen. Onder andere komen aan bod:

  • actuele en toekomstige aantastingen
  • klimaatmodellen
  • hoe bewust kiezen: betrek stakeholders
  • keuzeaspecten en communicatie
  • bespreken van toekomstbestendige boomsoorten: inspiratie
  • veel afbeeldingen en takken te zien
  • veldbezoek: u kunt zelf aangeven welke locatie u wilt bezoeken

Voor wie?

Voor iedereen die als inrichter of beheerder betrokken is bij de inrichting van de (openbare) ruimte, maar expliciet ook voor ecologen. Voorkennis van groen is niet per se noodzakelijk.

Kosten

Voor deze cursus op maat maken wij graag een maatwerkprijs. Neem hiervoor gerust contact op met info@cobra-adviseurs.nl.

 

 

 

   

terug