agenda

Bomen en buren, juridische verdieping 

datum in overleg
tijdhele dag
locatie in company
kostenmaatwerkprijs

De juridische 'grensgevallen'

Het vervolg op de succesvolle cursus Bomen en Recht. De cursus 'Juridische verdieping: Bomen en buren', helpt juridische fabels de wereld uit. Vooral als het gaat om de grenzen tussen eigendommen en de rechten en plichten die daarmee samenhangen. Deze cursus wordt als maatwerkcursus in company aangeboden bij u op locatie. 

Voor wie?

Uw boom- en groenbeheerders, beleidsmedewerkers, maar ook de stedenbouwer en/of gemeentejurist staan sterker in de communicatie naar burgers, de politiek en naar collega’s. Kennis voorkomt juridische blunders en onnodige bezwaarzaken. De cursisten ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Wat levert deze cursus u op?

Collega’s van verschillende disciplines leren zoveel mogelijk over bomen in combinatie met recht. Er is ruimte om uw eigen vragen te behandelen. Verder komen onder andere aan bod:

  • Burenrecht en bomen: Uitleg over rechten en plichten van het burenrecht m.b.t. bomen. Snoeirecht, wortelkaprecht, ladderrecht, misbruik van bevoegdheid. In hoeverre is een gemeenteboom beschermd?
  • Burenrecht en overlast: Bladval, lichtontneming, pluis en drup. Maar ook het zonnepaneel en de schotelantenne houden de boombeheerder bezig. Honoreren of afwijzen? Uitleg en mogelijkheden.
  • Verboden zone erfgrens en gemeenteboom: Uitleg over rechten en plichten ten aanzien van bomen in de verboden zone tot erfgrens en gevolgen voor gemeentebomen.
  • Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichting, opstalrechten: Gemeenteboom in tuin van burger?
  • Pootrecht (voorpootrecht/plantrecht): Mogelijkheden en gevolgen van het middeleeuwse pootrecht.
  • Mandelige bomen: Samen met de burger het gemeenschappelijk eigendom van de (gemeente)boom? Gevolgen voor zorgplicht, vellen, rooien en herplant.
  • Illegale grondinname: Gevolgen van illegale grondinname. Hoe voorkom je problemen?
  • Bruikleen en huur: Burger krijgt gemeentegrond in gebruik? Wat moet je regelen?
  • Schade door bomen (Zorgplicht): Wie heeft de zorgplicht voor de gemeenteboom bij bezit, bruikleen of huur? Wat zijn de gevolgen van verkeerd handelen? En hoe kan een gemeente zich daar tegen indekken?
  • Schade aan bomen: Buur kapt gemeenteboom. Hoe zit dat bij bruikleen of huur? Veel schades aan bomen kun je terugvorderen. Hoe zit dat bij bruikleen of huur?

Kosten

Voor deze cursus op maat maken wij graag een maatwerkprijs. Neem hiervoor contact op met onze veelzijdig specialist info@cobra-adviseurs.nl.

terug