agenda

Bomen en bouwen 

datum in overleg
tijdhalve dag
locatie in company
kostenmaatwerkprijs

Rooien, verplanten of inpassen?

Bomen laten staan binnen een bouwplan of bomen verplanten, lijkt de oplossing voor veel problemen:

  • de nieuwbouwlocatie heeft direct een groen aanzien
  • minder bezwaren tegen kap van mooie bomen

Maar wij zien dat er vaak veel misgaat met bomen op plekken waar gewerkt wordt. Gevolg? Instabiele bomen, bomen die alsnog afsterven, frustratie bij uitvoerenden omdat bomen ‘in de weg staan’, frustratie bij groenbeheerders omdat ‘zijn’ bomen beschadigd raken. En dat terwijl dat inpassen van bomen ook nog eens hoge extra projectkosten met zich meebrengt. Moeten bomen dan overal worden verwijderd? Nee, maar het werken rondom bomen moet zorgvuldig gebeuren.

Voor wie?

Voor iedereen die zich bezighoudt met bouw- of reconstructiewerk-zaamheden waarbij bomen beschermd moeten worden. Projectleiders, medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, toezichthouders.

Wat levert de cursus u op?

Hoe u dat praktisch kunt organiseren én juridisch goed kunt borgen leert u in deze cursus van een halve dag. Voor mensen die geen kennis hebben van bomen, geeft het een goed inzicht in het ‘waarom’ van zorgvuldig werken rondom bomen.

Aan bod komen onder andere:

  • Hoe brengt u bomen tijdig in beeld (zowel fysiek als procesmatig)?
  • Wat is het juiste moment om te beslissen of een boom echt moet blijven staan?
  • Welke instrumenten zet u op welk moment in? En wat is de meerwaarde daarvan?
  • Hoe werkt een boombeschermingsplan?
  • Hoe kiest u de juiste beschermende maatregelen?
  • Wie betrekt u op welk moment bij uw project?

Kosten

Voor deze cursus op maat maken wij graag een maatwerkprijs. Neem gerust contact op met info@cobra-adviseurs.nl.

Deze halve dag cursus kan gecombineerd worden met de halve dag cursus Groen in Grijze bestekken.

 

 

   

terug