Illegale grondinname 

Momenteel een hot onderwerp bij gemeenten. Burgers nemen gemeentegrond in bezit. Hoe gaat een gemeente hiermee om? Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke bomen? Onze boomjurist mr. A.V.K. (Kitty) Goudzwaard kan u hierin adviseren. Onderstaand alvast een uitleg van het juridisch kader.

 

Inbezitsneming

Lastig als een aangrenzend perceeleigenaar gemeentegrond in bezit (occupatie) neemt. Bezit kan aan de orde zijn als een persoon grond bewerkt, onderhoudt, een hek plaatst etc. Hoe meer bezitsdaden, hoe meer het aannemelijk is dat sprake is van bezit. Bezit is niet hetzelfde als eigendom. Eigendom is veelomvattender dan bezit. Een eigenaar kan bijvoorbeeld zijn grond verkopen. Is slechts sprake van inbezitsneming van gemeentegrond, dan kan dat niet.

Indien de occupant te goeder trouw is, wordt hij na tien jaar onafgebroken bezit eigenaar van de grond. Goede trouw zal echter zelden het geval zijn. Slechts indien er iets verkeerd is gegaan bij verkoop van de grond, zal dat het geval zijn. Indien bezit niet te goeder trouw twintig jaar duurt, verjaart het vorderingsrecht tot opheffing van de onrechtmatige toestand en is de occupant eigenaar geworden van de grond.

 

Bomen en inbezitsneming

Gemeenten treden op tegen illegale grondinname. Dat kan door te sommeren dat men de grond vrij maakt van bezitsdaden. Mocht de occupant niet op de sommatie reageren, dan dient de gemeente binnen zes maanden een rechtelijke procedure te starten om zodoende de verjaring te stuiten.Dit kan ook doordat de gemeente de occupant een huur- of bruikleenovereenkomst aanbiedt. Een huurder of gebruiker kan namelijk nooit vanuit een eigen actie bezitter en dus eigenaar worden van de grond. Wel is het dan zaak dit goed te regelen. En dus in de overeenkomst rechten en plichten met betrekking tot bomen vast te leggen. Denk daarbij aan welke partij de controle en onderhoud uitvoert. En wat er met bomen moet gebeuren als deze overlast geven. Mag de gemeente dan de bomen rooien? Wie betaalt dan vervolgens de schade aan de tuin of schade aan omliggende percelen? Welke partij is aansprakelijk voor schade door tak- of stambreuk? Hoe lang is de overeenkomst geldig en kunnen partijen opzeggen? Enzovoort.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over wat Cobra groenjuristen voor u kan betekenen? Neem dan contact op met boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard.

terug