Afhandeling overlastklachten 

Bomen geven ‘hinder/overlast’: eikels, blad, wortels, ‘beesies’. Bomen geven bloesem en knalharde vruchten. Bomen geven luis en ‘plakkende’ vensterbanken. En nog veel meer zaken waar de burger over klaagt en de boombeheerder zich vervolgens over moet buigen. De burger zal dan stellen dat bomen geen onrechtmatige hinder aan buurpercelen mogen geven.

Rekening houden met de toekomst

Het is natuurlijk het beste om bij de inrichting van woonwijken en straten al rekening te houden met de enorme behoefte die bomen hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Alleen, bomen staan vaak al jaren en jaren en gaan dan ineens overlast of hinder geven. En de boom die in 1960 populair was blijkt nu een lastpak te zijn. Toch kan een boombeheerder het beste het hoofd koel houden. Want ook hier geldt: goed bomenbeleid en goede overlastbeoordelingscriteria geven een stevige basis voor behoud van ‘hinder gevende’ bomen. En maken dat een burger ook terug kan vinden waarop de gemeente zijn beslissingen baseert.

Echte schade

Het is bovendien voor de klager niet gemakkelijk om aan te tonen dat bomen onrechtmatige hinder veroorzaken. Bladval, insecten, pluis etc. worden door de rechter vaak gezien als normale natuurverschijnselen die door omwonenden moeten worden geaccepteerd. Ook het feit dat bomen een belangrijk algemeen belang dienen vormt daarbij het tegenwicht. Slechts indien sprake is van echte schade kan het zijn dat een gemeente maatregelen moet nemen. Dat kan het geval zijn als een aangrenzend bedrijf groot financieel verlies leidt door overlast gevende bomen. Soms komt de ´schade´ uit onverwachte hoek. Het verstoren van de burgerlijke nachtrust kan maken dat overlast door vallende eikels toch echt om maatregelen vraagt.

Draagvlak

Maar andersom kan ook het geval zijn. Iedere keer maar weer aan de gang met een werkploeg om overlast door maatregelen weg te nemen zal op den duur toch een blijvende oplossing nodig maken. Wil een gemeente dan grootschaliger kappen dan is het wel zaak dat dit goed voorbereid en onderbouwd wordt.  En dat verouderd bomenbeleid niet een vreemde sta in de weg is om bijvoorbeeld een herinrichting mogelijk te maken. Of dat de beoordelingscriteria voor overlastbomen een goed herinrichtingsplan blokkeren. Betrek als gemeente ook zo veel mogelijk de burger bij deze gemeentelijke plannen. En vraag gericht ook stakeholders mee te denken. Met de natuurverenigingen een rondgang door de wijk maken kan veel verduidelijken. Dit voorkomt dat later lange procedures gevoerd moeten worden waarbij partijen de hakken in het zand zetten.

terug