Participatie 

Burgers willen participeren in het bestieren van hun leefomgeving. Luisteren naar de burger, samen bedenken en samen doen is nu voor overheden het credo. Cobra groenjuristen is een onafhankelijke partij die daarin kan ondersteunen. Een voorbeeld van ondersteuning: informatieverstrekking en advisering aan gemeente en burger over het juridisch kader rond burgerparticipatie. Maar ook de uitwerking van dat kader, zoals het opstellen van overeenkomsten. Denk daarbij aan bruikleen- of huurovereenkomsten voor grond.  Wij kunnen ook als deskundige bijeenkomsten bijwonen. Vooral de specialistische kennis van onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard is daarbij van bijzondere waarde.

 

Communicatief sterk

Onze adviseurs zijn communicatief sterk: goed in staat om hoogwaardige kennis over te dragen op alle niveaus. Zij kunnen u helpen bij bijeenkomsten met derden; met burgers, belangengroeperingen, bestuurs- of raadsleden. Of u nu wilt informeren, overtuigen of bemiddelen, Cobra groenjuristen kan u op alle vlakken ondersteunen. Daarnaast zijn onze klankbordgroepen met burgers al in diverse planprocessen succesvol gebleken.  

 

Informeren en overtuigen

Wij kunnen overtuigen door middel van onze expertise. Cobra groenjuristen heeft specialisme in huis en kan dat goed uitdragen. Gaat het om het samen met burgers ontwerpen van nieuwe regels zoals een APV of een Bomenverordening? Of het afhandelen van overlastkwesties of herinrichting waarbij burgers hun mening willen geven? Cobra groenjuristen kan daarbij informeren en overtuigen.  

terug

nieuws

Bijen eten bij Cobra

Bijen eten bij Cobra! Overtuig uzelf op onze stand, waar we met onze 3D pannenkoekenprinter, overheerlijke bijenpannenkoeken voor u maken. Ondertussen kunt u kennis maken met onze bijenvoedselbomen-index.

..... lees verder

Schadeberekening aan dode bomen

Nieuwe rechtspraak! De ‘herbouw‘- waarde van dode bomen kan doormiddel van het Rekenmodel Boomwaarde NVTB worden berekend.

..... lees verder

Bijl aan voet taxatiemethode?

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waarbij in dit geval de methodiek van taxatie bij een beschadigde gemeenteboom als niet geschikt wordt bevonden.

..... lees verder

Belangrijke uitspraak over velverbod

De ABRvS ECLI:NL:RVS:2017:2197 heeft een bijzondere uitspraak gedaan die een grote bedreiging vormt voor bomen. Ook voor bomen die een monumentale status hebben!

..... lees verder