Mediation / bemiddeling 

Soms heeft uw organisatie andere belangen bij een project dan de (toekomstige) gebruikers van de openbare ruimte. Of in het verleden zijn zaken voorgevallen waardoor de onderlinge verhoudingen wat verstoord zijn. Ook kan er een verschil zijn in wensen van burgers of belanghebbenden.

 

Onafhankelijk

Willen burgers meepraten of meebeslissen over kap van bomen in het kader van herinrichting? Betreft het overlastbomen? In dergelijke gevallen kan Cobra groenjuristen als onafhankelijke partij zorgen dat partijen met elkaar op juiste wijze het gesprek aangaan. Goed en deskundig informeren is dan belangrijk. Zo kan vaak door een frisse, nieuwe start een project worden afgerond op een manier die door zo veel mogelijk partijen wordt gedragen.

 

Schade

Boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard van Cobra groenjuristen kan bovendien bemiddelen in schadezaken rond bomen. Denk daarbij aan schade voor de particulier door wortelingroei, tak- of stambreuk, maar ook aan schade aan bomen. Zoals bemiddeling in graafschadezaken et cetera.

terug