Juridisch auteur 

Bomenkwesties uitleggen is vaak lastig. Wij maken brochures en informatiebladen waarin juridische onderwerpen voor uw collega's of inwoners klip en klaar worden toegelicht. Kwesties waarover mr. A.V.K. Goudzwaard publiceerde, kunt u downloaden.

terug