Communicatie door visualisatie 

Bomen geven soms overlast, moeten vervangen worden of zijn wrak. Dat kan inhouden dat geveld wordt. Bedenk als organisatie of bestuursorgaan dat bomen vooral ‘emotie’ zijn. Velling van grote monumentale bomen, maar ook afhandeling van overlastklachten, kan door die emotie veel verwarring geven. Belanghebbenden hebben dan behoefte aan verduidelijking. Cobra groenjuristen heeft hiervoor verschillende instrumenten. Onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard kan in klankbordgroepen uitleg geven over de reden waarom wel of juist niet tot velling wordt overgegaan. Een visualisatie van de bestaande situatie en de toekomstige, geeft voor partijen dan veel helderheid.

terug