Boomrisico-analyse 

Tijdens de boomrisicoanalyse worden risico’s bepaald op basis van vaststaande feiten. De boomhoogte bepaalt bijvoorbeeld het valbereik. En boomspecifieke kenmerken bepalen de kans op het omvallen of afbreken van de boom. De kroonprojectie bepaalt waar takken boven het maaiveld hangen. Met instrumenten zoals Boomregister.nl is dergelijke data eenvoudig te genereren. Op basis van een vlakgerichte ondergrond bepalen wij het gevolg als er een boom omvalt of een tak uitbreekt. Daarbij nemen we, naast wegen, fietspaden en voetpaden, ook gebruiksruimten zoals achtertuinen en speeltuinen mee in de analyse.

Risico's in kaart

Het resultaat is een kaart met hierop per boom het risico dat deze boom vormt voor de omgeving. Deze kaart wordt als een gelaagde pdf aangeboden met een beknopte rapportage. Maar wij bieden de risicoanalyse ook aan in Cobra 360+ KaartViewer. Zo kan elke opdrachtgever de analyse goed bestuderen en gebruiken.

 

Op basis van de risicoanalyse kan een frequentiekaart worden opgesteld. De risicoanalyse, die per boom een risico aangeeft, wordt gebruikt om per straat of wijk de inspectiefrequentie aan te geven. Natuurlijk blijft ook hier ruimte om individuele bomen een ander inspectiefrequentie toe te kennen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor monumentale bomen.

Op basis van de boomrisicoanalyse helpt onze specialist beheer en bestekken u om snel goed onderbouwde keuzes te maken op boom- en straatniveau. Bij andere organisaties heeft dit al een kostenbesparing opgeleverd. Simpelweg omdat de controlefrequentie op diverse plekken omlaag kon, terwijl op die plekken toch aan de zorgplicht werd voldaan. Om uw keuzes te onderbouwen, maakt onze specialist beleid en beheer een rapportage waarin nut en noodzaak, onderbouwing van keuzes en benodigde budgetten in beeld worden gebracht.

Het beheerplan wordt uitgewerkt tot een meerjarenwerkplan. Dit kan eventueel in de vorm van een OMOP (overeenkomst met open posten) opgesteld worden.

terug