Omgevingsvergunningprotocol 

Zomaar een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden verlenen of weigeren zonder passende motivering komt vaak voor. Dat wreekt zich in een later stadium. Belanghebbenden tekenen dan terecht bezwaar aan. Zorg als college B&W voor beoordelingscriteria voor vergunningverlening, zodat de belanghebbende terug kan zien dat het college belangen heeft afgewogen aan de hand van beleid en niet willekeurig heeft gehandeld. Cobra groenjuristen heeft de expertise in huis om u hierin van dienst te zijn. Onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard kan op maat beoordelingscriteria leveren.

terug