Afwikkeling bezwaarprocedure 

Cobra groenjuristen heeft in boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard een specialist op het gebied van kapverboden en omgevingsvergunningen voor het vellen van houtopstanden. Om die reden kan Cobra groenjuristen organisaties van dienst zijn in de afwikkeling van bezwaarprocedures. Dat kan bestaan uit het aanleveren van een passende motivering, het verweer of het aanleveren van jurisprudentie, maar ook in advisering of mediation.

terug