Wet- en regelgeving 

Wet- en regelgeving rondom groen en bomen is complex. Cobra groenjuristen kan u ondermeer bijstaan als het gaat om: 

Hebt u specifieke vragen over deze wet- en regelgeving? Onze boomjurist mr. A.V.K. Goudzwaard behandelt ze graag voor u.

terug