Zorgplicht 

Een vallende boom kan enorme schade veroorzaken. Maar ook grote tot kleine takbreuk kan schade geven, die een gedupeerde zal proberen te verhalen op de eigenaar of beheerder. Aansprakelijkstelling van een eigenaar kan alleen als sprake is van een ‘onrechtmatige daad’. Bepalingen daarover zijn te vinden in boek 6 artikel 162 Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkstelling voor schade door bomen is echter alleen mogelijk als een eigenaar of beheerder niet voldoende controle en onderhoud heeft uitgevoerd. Heeft hij dit wel gedaan door gericht en systematisch de boom te controleren en tijdige en voldoende onderhoud uit te voeren dan heeft hij voldaan aan zijn zorgplicht. De eigenaar/beheerder is dan niet aansprakelijk voor de schade. Heeft een eigenaar niet voldaan aan zijn zorgplicht dan zijn er nog een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om een schade vergoed te krijgen.

 

Zelf schuld

Soms heeft de gedupeerde zelf ook schuld aan de schade. Dit gedeelte trekt de rechter dan van het schadebedrag af. Een bordje aan het begin van een bos met daarop: ‘Wij zijn niet aansprakelijk voor schade”, zal niet afdoende zijn. Van aansprakelijkheid kan men zich niet op die manier ontdoen.

 

Zorgplicht

Voldoende zorgplicht bestaat uit bomen regelmatig controleren en onderhouden. Schematisch ziet de zorgplicht er (behoudens uitzonderingen) als volgt uit:

  1. Algemene zorgplicht: VTA-controle gemiddeld eens per drie jaar, daarop volgend onderhoud.
  2. Verhoogde zorgplicht: Bij bomen met een inherent gevaar of staande op gevaarzettende plaats (bomen langs drukke wegen of bomen met ziekte) vaker VTA-controle,  bijvoorbeeld eens per jaar met daarop volgend onderhoud.
  3. Nader (inwendig) onderzoek: Aan de boom is uitwendig (gevaargevend) gebrek zichtbaar. Dit noodzaakt tot onderzoek zoals trekproef met ppvolgend onderhoud of kap.

Heeft de boomeigenaar echter weet van een omstandigheid die reden geeft tot onderzoek dan zal hij dit ook moeten uitvoeren. Graafschade kan bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn, maar wel door de eigenaar zijn geconstateerd. Een dergelijke boom valt dan onder de verhoogde zorgplicht of nader onderzoeksplicht.

terug