Schade door wortels 

Wortels groeien in percelen, onder wegen door, drukken verharding op en ontwrichten muurtjes. Ondanks dat, is het vaak geen uitgemaakte zaak wie dan voor de kosten moet opdraaien. Standaard rechtspraak geeft aan dat een perceeleigenaar zelf verantwoordelijk is voor het voorkomen dat wortels zijn perceel in groeien. Om die reden is er het wortelkaprecht van art. 5:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Dit recht geeft een perceeleigenaar de mogelijkheid ingroeiende wortels weg te nemen. Daarbij mag de boom echter geen schade ondervinden. Is een perceeleigenaar te laat met het kappen van de ingroei, dan zijn de gevolgen voor zijn eigen rekening. Ook als de wortels grote schade aanrichten. Het is namelijk ondoenlijk voor een boomeigenaar om te controleren of zijn boom niet met wortels nabij gelegen percelen ingroeien.

 

Vergoeden van schade

Kapt een perceeleigenaar zeer grootschalige wortels weg en valt de boom vervolgens om, dan zal degene die wortels gekapt heeft mogelijk de schade moeten betalen. Een gemeente is - in beginsel - niet verplicht tot het vergoeden van de schade die door de wortels wordt aangericht. De gemeente heeft echter wel de plicht om naar een oplossing te zoeken. Zoals het meewerken aan het openleggen van de straat om herstelwerkzaamheden te verrichten. Sommige gemeenten gaan verder en geven meer service. Zij proberen dan zelf de wortelwoekering te voorkomen door bij zeer extreme situaties wortelwerende maatregelen te nemen. Wel zaak om als boombeheerder goed te kijken naar de kosten en baten en naar de mogelijke precedentwerking van zo´n actie. Een gemeente moet een klacht over wortelingroei of wortelopschot natuurlijk wel op een gedegen manier onderzoeken en afhandelen. Bij extreme wortelingroei kan het zijn dat de rechter de gemeente oplegt maatregelen te nemen.

terug